Tiêu chuẩn ISO là gì?

Tiêu chuẩn ISO là gì?

Khi xem quảng cáo về một sản phẩm, thương hiệu nào đó, bạn thường được nghe: Sản phẩm đạt tiêu chuẩn chất lượng ISO 9001 - 2000 hay đại loại là tiêu chuẩn chất lượng ISO. Vậy ISO có nghĩa là gì? Những yêu cầu nào để một sản phẩm hay thương hiệu được chứng nhận theo tiêu chuẩn này?

Khái niệm

ISO là viết tắt của International Organsation for Standardisation, một tổ chức phi chính phủ (NGO) có trụ sở chính ở Geniva - Thụy Sỹ, được thành lập năm 1947 để phát triển các tiêu chuẩn quốc tế được chấp nhận trên toàn cầu để kiểm tra và thử nghiệm. Tổ chức này gồm 163 quốc gia thành viên, hoạt động nhằm thúc đẩy sự phát triển sản xuất, thương mại và liên lạc trong các tổ chức kinh doanh trên toàn thế giới thông qua phát triển các tiêu chuẩn chất lượng chung. 

Các tiêu chuẩn do ISO ban hành đều bắt đầu với chữ ISO. 

Các tiêu chuẩn ISO

Tiêu chuẩn phổ biến nhất là ISO 9001, một hệ thống quản lý chất lượng cơ bản có thể được sử dụng trong mọi ngành nghề với mọi quy mô ở bất cư nơi đâu trên thế giới. Đạt được chứng nhận ISO 9001(hoặc các hệ thống quản lý/ tiêu chuẩn khác) cung cấp những bằng chứng khách quan chứng minh được rằng một doanh nghiệp đã triển khai hệ thống quản lý chất lượng hiệu quả và thỏa mãn mọi yêu cầu của tiêu chuẩn đang áp dụng. Chuyên gia công bằng bên ngoài được gọi là các tổ chức chứng nhận sẽ tiến hành đánh giá tại cơ sở để xác định xem liệu công ty có tuân thủ theo tiêu chuẩn hay không. Nếu họ tuân thủ thì sẽ được cấp chứng chỉ có địa chỉ, phạm vi hoạt động và dấu của tổ chức công nhận - tổ chức công nhận sự hợp pháp của tổ chức chứng nhận đó.

Phiên bản thứ 5 của ISO 9001, ISO 9001:2015 đã được ban hành vào 15/9/2015. Phiên bản năm 2015có những thay đổi quan trọng mà theo cách nói của Nigel Croft, chủ tịch ban kỹ thuật ISO chịu trách nhiệm xây dựng và soát xét tiêu chuẩn, quá trình này giống một “bước tiến hóa” hơn là một “cuộc cách mạng”. Theo ông, ISO 9001 đã thực sự phù hợp với thế kỷ 21. Các phiên bản trước đó của ISO 9001 khá quy tắc với nhiều yêu cầu đối với thủ tục về tài liệu và hồ sơ.

Sơ đồ các quá trình của ISO 9001:2008

Sơ đồ các quá trình của ISO 9001:2008

Tổng hợp và biên soạn bởi Icarevietnam.com

Đóng góp ý kiến

TAGS :

Sale

Không sẵn có

Hết hàng