Tiêu chuẩn công nghiệp xanh là gì?

Tiêu chuẩn công nghiệp xanh là gì?

Để đảm bảo sự phát triển bền vững của xã hội loài người, tăng trưởng kinh tế phải đi đôi với việc bảo vệ môi trường sinh thái cũng như bảo đảm phúc lợi xã hội. Tiêu chuẩn công nghiệp xanh (ECO) ra đời vì mục tiêu đó. Mục đích cuối cùng là làm cho hoạt động kinh doanh trở nên thân thiện hơn với môi trường hơn.

Vậy, các tiêu chí của một nền Công nghiệp Xanh là gì? Mời bạn đọc cùng Pippervietnam tìm hiểu trong bài viết này nhé!

Khái niệm công nghiệp xanh là gì?

Hiện nay, định nghĩa cụ thể về công nghiệp xanh chưa thống nhất, nhưng có thể hiểu như sau: Công nghiệp xanh là nền công nghiệp thân thiện với môi trường, là nền công nghiệp sản xuất ra các sản phẩm thân thiện với môi trường và giúp cho các điều kiện tự nhiên của môi trường tốt hơn. Trong toàn bộ quá trình sản xuất nó giảm thiểu tối đa tác động xấu tới môi trường.

Ngoài ra, công nghiệp xanh còn bao hàm cả việc tái sử dụng các chất thải, các chất thải năng lượng, sử dụng tiết kiệm và hiệu quả năng lượng và nguồn tài nguyên thiên nhiên khác (khoáng sản, gỗ tự nhiên...), hạn chế sử dụng hóa chất độc hại (phân bón, thuốc bảo vệ thực vật, bảo quản thực phẩm...) bằng cách sử dụng các công nghệ tiên tiến để khắc phục và kiểm soát ô nhiễm môi trường.

Công nghiệp xanh hiện được ứng dụng và phát triển mạnh ở Mỹ, Trung Quốc, các nước thuộc Liên minh châu Âu (EU), Nhật Bản, Hàn Quốc, Braxin...

Những tiêu chuẩn của công nghiệp xanh

Các tiêu chí Công nghiệp Xanh bao gồm năm cấp độ, cụ thể là

1. Cam kết XANH

Một tổ chức/cơ quan có chính sách và cam kết giảm thiểu tác động đến môi trường và truyền tải thông điệp đó một cách hiệu quả đến các cấp khác nhau của tổ chức/cơ quan.

2. Hoạt động XANH

Tổ chức phải thiết lập và thực hiện các chương trình để giảm thiểu tác động đến môi trường dựa trên các chính sách và cam kết từ cấp độ 1.

3. Hệ thống XANH

Một tổ chức có trách nhiệm hoặc quản lý môi trường có hệ thống (bao gồm giám sát, đánh giá và xem xét để cải tiến liên tục) bao gồm hệ thống quản lý môi trường được công nhận giải thưởng và chứng nhận.

4. Văn hóa XANH

Một tổ chức có trách nhiệm chứng minh trách nhiệm của mọi người về vấn đề môi trường và xã hội như một phần không thể thiếu trong văn hóa của tổ chức.

5. Mạng lưới Xanh

Một tổ chức có trách nhiệm kết hợp các bộ phận trong chuỗi cung ứng của mình vào "ô" công nghiệp xanh.

Tổng hợp và biên soạn bởi Icarevietnam.com

 

Đóng góp ý kiến

TAGS :

các tiêu chí công nghiệp xanh công nghiệp xanh tiêu chí xanh trong công nghiệp
Sale

Không sẵn có

Hết hàng