Tinh dầu thiên nhiên là những chất được chưng cất, trích ly từ rễ , thân ,lá , vỏ, hạt, mụn gỗ hoặc hoa từ thiên nhiên. Tinh dầu là phần tinh tuý quý báu nhất của các loại thực vật tự nhiên do mọc hoang hay trồng,

Xem thêm