Phụ nữ và trẻ em là những đối tượng dễ bị ảnh hưởng bởi môi trường và những hóa chất độc hại xung quanh. Mẹ cần biết những hóa chất độc hại để tránh những hậu quả không mong muốn khi sử dụng những sản phẩm chứa những thành phần này.

Xem thêm